Om LED tekniken

Light Emitting Diode eller LED som det förkortas är det största framsteget någonsin i belysningens historia sedan 1879 då glödlampan upptäcktes. LED tekniken finner inga begränsningar och kan tas fram i alla möjliga tänkbara färger för användning i flera olika miljöer. Till skillnad från traditionell belysning så har LED en betydligt längre livslängd samtidigt som den är betydligt mer energisnål än övriga teknologier. Livslängden kan variera mellan 20 000 till 50 000 timmar beroende på produkt vilket är ett resultatet av att LED jämfört med exempelvis halogen avger en betydligt lägre värmeutveckling.

 

ATT TÄNKA PÅ

När man inhandlar led belysning av olika slag så är det viktigt att man förstår specifikationerna som återförsäljarna anger för varje enskild produkt. Nedan listar vi och förklarar vad de mest vanliga specifikationerna betyder när det gäller led lysrör.

 

WATT STYRKA

Den låga strömförbrukningen är en av de allra största fördelarna med LED tekniken. LED lampor avger mer ljus än traditionell belysning samtidigt de kräver betydligt mindre ström. En LED lampa som bara har en effekt på 10 Watt är ungefär lika stark som en 70-watts glödlampa. Anledningen till det är att 90 % av glödlampans energi omvandlas till värme och bara 10 % till ljus medan en mycket större del av LED lampans energi blir till ljus. Det är därför LED lampor aldrig blir särskilt varma.

 

IP KLASSIFICERING
En IP klassning anger graden av skydd mot åtkomst av strömförande delar och hur vatten- och dammtät produkten är. Klassifikationen har formen IP (international protection, ibland tolkat som ingress protection) följt av två siffror och ibland ytterligare en bokstav. Den första siffran beskriver hur bra skyddet mot damm, inträngande objekt och beröring är. Den andra beskriver hur bra skyddet mot vatten är. Ju högre siffra, desto bättre skydd. Den valfria extra bokstaven beskriver typen av skydd mot beröring.

 

LIVSLÄNGD
Ett högkvalitativt led lysrör förväntas ha en livslängd på minst 25 000 timmar. En del återförsäljare anger en livslängd på 50.000 timmar och ibland även 100.000 timmar. Detta teoretiska värde stämmer sällan överens med verkligheten då värmeutvecklingen i slutändan begränsar livslängden oavsett varumärke. Det finns en tendens bland återförsäljare att skriva upp värden av den enkla anledningen att man vill sälja mer produkter. Genomsnittslivslängden ligger på 25.000 timmar för led lysrör.

 

LJUSFLÖDE
Lumen är ett mått för hur mycket ljus en led lampa avger, d.v.s ljusflödet. Precis som med livslängden så missbrukas tyvärr lumen värdet av många återförsäljare då det är svårt för konsumenter att kontrollera att detta verkligen stämmer. Lumen brukar delas upp i teoretiska och operativa lumen. Teoretiska lumen motsvarar hur mycket ljus en lampa avger under optimala förhållanden (laboratorium) medan operativa lumen motsvarar hur mycket ljus en lampa avger under verkliga arbetsförhållanden.

 

FÄRGTEMPERATUR

Ljusets färgton kan definieras som dess färgtemperatur och mäts i kelvin. Hög färgtemperatur ger en mer blåaktig färgton medan låg färgtemperatur motsvarar ett varmare och mer gulare ljus. I Sverige föredrar vi varmvit färgtemperatur vilket motsvarar ca 2700-3000 Kelvin. Vissa matvarubutiker och industrilokaler använder ljuskällor som ger ett kallvit ljus vilket motsvarar ca 4000 Kelvin.

 

FÄRGÅTERGIVNING

Färgåtergivning anges som Ra-index och anger hur bra en ljuskälla återger färger, på en skala från 0-100%, jämfört med en referensljuskälla och är ett medelvärde av 8 st standardfärger. Jämför med lysrör där 840 står för 80 % färgåtergivning (Ra) och en färgtemperatur på 4000K.

Vita LED har generellt en mycket bra färgåtergivning. Varmvita och vita har ett Ra-värde på mellan 80-93 och kallvita något sämre mellan 70-85 och kan därmed mäta sig med de flesta vanliga ljuskällor.

Färgåtergivningen för LED upplevs dessutom oftast som betydligt bättre än vad Ra-värdet anger. Ett gott råd är att lita mer på det egna ögat och provbelys gärna på plats för att bilda dig en egen uppfattning.

 

 

VILKA FÖRDELAR HAR LED?

 

STORLEK
LED dioder är otroligt små, allt ifrån 0,4 mm till 45 mm

 

ENERGIEFFEKTIVA

LED är betydligt mer energieffektiva än traditionella glödlampor, halogenlampor, kvicksilverlampor, högtrycksnatriumlampor och lågenergilampor.

 

FÄRG
LED kan avge specifika färger utan att färgfilter behövs.

 

OMEDELBART LJUS
LED tänds direkt.

 

DIMBAR
LED kan dimmas.

 

VÄRMEUTVECKLING

LED avger en låg värmeutveckling värme vilket ger upphov till lång livslängd.

 

TÅLIGHET
LED klarar stötar och vibrationer betydligt bättre än exempelvis glödlampor, lysrör och lågenergilampor.

 

LIVSLÄNGD
LED har lång livslängd, mellan 20 000 – 50 000 timmar jämfört med en glödlampa ca 1 000 timmar, en halogenlampa ca 4 000 timmar och en lågenergilampa ca 15 000 timmar.

 

LJUSSPRIDNING
LED kan utformas med att de fokuserar ljuset till en stråle med bestämd spridningsvinkel, glödlampor, halogenlampor, kvicksilverlampor, högtrycksnatriumlampor och lysrör måste ha en extern reflektor för att samla upp och fokusera ljuset.

 

TUNGMETALLER
LED innehåller inget kvicksilver, vilket lysrör, kvicksilverlampor och lågenergilampor gör.

 

KOSTNAD
LED totala driftskostnad (inköp och livslängd) är billigare än glödlampor, halogenlampor, kvicksilverlampor, högtrycksnatriumlampor och lågenergilampor.